wtorek, 27 stycznia 2015

FAIR TRADE (SPRAWIEDLIWY HANDEL)


FAIR TRADE (Sprawiedliwy Handel) jest to zorganizowany ruch społeczny, który wykorzystuje podejście rynkowe, w celu poprawienia sytuacji mieszkańców krajów rozwijających się oraz promowania zrównoważonego rozwoju.  Głównymi założeniami Fair Trade jest zaoferowanie lepszych warunków handlowych, a także ochrona praw nieuprzywilejowanych producentów oraz pracowników z krajów Globalnego Południa. Oprócz korzystnej ceny, producenci od partnerów handlowych otrzymują wsparcie na prowadzenie swojej działalności w sposób zrównoważony oraz bezpieczny zarówno dla ludzi, jak i środowiska. A co za tym idzie, mogą rozwijać swoją społeczność na zasadach demokratycznych. Wśród zwolenników i propagatorów Fair Trade można znaleźć wiele organizacji społecznych, a także handlowych, które nie tylko aktywnie działają, ale i lobbują na arenie międzynarodowej na rzecz większej równości w podziale zysków, jakie są generowanie przez międzynarodowy handel. Konsumenci w krajach wysoko rozwiniętych, a także w Polsce, Fair Trade umożliwia nabywanie produktów gwarantujących, że ludzie pracujący przy ich powstawaniu zostali uczciwie potraktowani oraz wynagrodzeni.

Sprawiedliwy Handel pojawił się w latach 60., jako nawiązanie do słynnego hasła „Trade not Aid", wzywającego do rozwijania relacji handlowych z Ameryką Łacińską i Afryką, jako najlepszej recepty na rozwój tej części świata. W ideę tę początkowo zaangażowane były jedynie organizacje kościelne w Wielkiej Brytanii i Holandii, które rozprowadzały głównie rękodzieło etniczne. Realna poprawa bytu, jaką przyniosła sprawiedliwa wymiana handlowa z producentami z krajów Globalnego Południa – Afryki, Azji, Ameryki Środkowej i Południowej – spowodowały rozwój ruchu Fair Trade.

Począwszy od lat 80., w Sprawiedliwym Handlu coraz większe znaczenie zyskiwały produkty spożywcze (przede wszystkim wówczas gwałtownie taniejąca kawa), które są podstawowym źródłem dochodów dla krajów Południa. Jednak prawdziwym przełomem w historii ruchu było opracowanie systemu certyfikacji, który pozwolił na wprowadzenie produktów wyprodukowanych w ramach sprawiedliwego handlu do masowej dystrybucji. Dzięki stworzeniu jasnego zestawu standardów, których spełnienie jest warunkiem umieszczenia na produkcie odpowiedniego znaku graficznego, konsumenci mogą mieć gwarancję, że to, co kupują, rzeczywiście zostało wyprodukowane z poszanowaniem praw człowieka ubogich producentów.


źródło: www.fairtrade.org.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz